genealogie, stamboom, heraldiek, familiewapen, aldfaer, stamboomonderzoek, persoonskaarten

De genealogie van Ermelose families

Op dit moment zijn er 23122 documenten te raadplegen

Welkom op de Ermelose Genealogische Databank.

De Ermelose Genealogische Databank is een initiatief van de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo. Het doel is het verzamelen van genealogisch materiaal van de families die in Ermelo hebben gewoond of wonen.
De genealogische gegevens worden uitgezocht door een werkgroep. Aanvullende gegevens zoals akten, foto’s en levensverhalen zijn alleen te raadplegen door onze leden.

Aan de samenstelling van de databank wordt veel zorg besteed. Mocht u een fout tegenkomen, mailt u ons dan.
Wij zullen regelmatig veranderingen en nieuwe namen toevoegen en wensen u veel plezier bij het zoeken naar uw Ermelose familie.

De werkgroep Genealogie wordt geïnstalleerd door voorzitter Van Loo

Stamboom
diagram
voorouders

De voorouders van een aantal Ermelose families zijn in een verticale stamboomdiagram weergegeven. U ziet een prachtig overzicht van vier generaties met informatie over geboorte, huwelijk, overlijden beroepen, kinderen en afbeeldingen. Veel leesplezier met de stamboomdiagrammen.

Naar de informatie

Laatste nieuws

Totaal lijst

Inhoud website

Op dit moment bevat de genealogie 6842 personen en zijn er 23122 documenten te raadplegen. Voor het overgrote deel zijn dit - op basis van onze uitgangspunten en van 1922 terugwerkend - de Ermelo'se huwelijkspartners (huidige gemeentegrens) uit de jaren 1890 t/m 1922. Verder zijn er, om ook in de beginfase van de site wat diepte aan de data te geven, twee "Bekende Ermelo'se Families" - voor zo ver mogelijk - uitgediept. De families Loedeman en van Loo. Het aantal documenten is nu 18879 maar, door dubbele verwijzing omdat bijv. een trouwakte voor beide partners gelijk is, zijn deze goed voor 23122 koppelingen. De werkgroep is, naast het onderzoeken en invoeren van de huwelijken uit de periode van vóór 1900, nu ook bezig met de huwelijken tussen 1922 en 1932.


Ermelose families in beeld

De werkgroep genealogie heeft verschillende filmpjes gemaakt met stamboominformatie over Ermelose families.

Veel kijkplezier.


   Hans   

Militieregisters


Auteur
Hans Gerards

De administratie en de loting voor de dienstplicht werd vastgelegd in militieregisters. Omdat elke dienstplichtige zich inschreef, komen alle Nederlandse jongens die tussen ongeveer 1811 tot 1940 ouder dan achttien waren in de militieregisters voor. Zelfs als ze uitgeloot waren voor de dienstplicht, een vrijstelling kregen of een vervanger hadden ingehuurd. Door deze brede dekking is er een heel goede kans dat je Nederlandse voorvaderen in de militieregisters terug zult vinden.

De militieregisters bevatten allerlei gegevens: naam van de dienstplichtige, geboortedatum, geboorteplaats, beroep, namen van de ouders, signalement, reden voor vrijstelling of afkeuring, datum van inlijving en regiment waarbij ingelijfd.

De bewaarde registers zijn te vinden in gemeentelijke archieven en bij de regionale historische centra in de provinciehoofdsteden. Een flink deel van de militieregisters is op naam te doorzoeken en veelal met scan te raadplegen via WieWasWie..


Database

Gedcomfile: stamboom-31-05-2021
Datum file: 2021-05-31 17:25:48
Bestandsnaam: stamboom-31-05-2021.ged
grafmonumenten

Beeldbank-Ermeloo - grafmonumenten