genealogie, stamboom, heraldiek, familiewapen, aldfaer, stamboomonderzoek, persoonskaarten

De genealogie van Ermelose families

Op dit moment zijn er 26114 documenten te raadplegen

Welkom op de Ermelose Genealogische Databank.

De Ermelose Genealogische Databank is een initiatief van de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo. Het doel is het verzamelen van genealogisch materiaal van de families die in Ermelo hebben gewoond of wonen.
De genealogische gegevens worden uitgezocht door een werkgroep. Aanvullende gegevens zoals akten, foto’s en levensverhalen zijn alleen te raadplegen door onze leden.

Aan de samenstelling van de databank wordt veel zorg besteed. Mocht u een fout tegenkomen, mailt u ons dan.
Wij zullen regelmatig veranderingen en nieuwe namen toevoegen en wensen u veel plezier bij het zoeken naar uw Ermelose familie.

De werkgroep Genealogie wordt geïnstalleerd door voorzitter Van Loo

Stamboom
diagram
voorouders

De voorouders van een aantal Ermelose families zijn in een verticale stamboomdiagram weergegeven. U ziet een prachtig overzicht van vier generaties met informatie over geboorte, huwelijk, overlijden beroepen, kinderen en afbeeldingen. Veel leesplezier met de stamboomdiagrammen.

Naar de informatie

Laatste nieuws

Totaal lijst

Inhoud website

Op dit moment bevat de genealogie 8912 personen en zijn er 26114 documenten te raadplegen. Voor het overgrote deel zijn dit - op basis van onze uitgangspunten en van 1922 terugwerkend - de Ermelose huwelijkspartners (huidige gemeentegrens) uit de jaren 1890 t/m 1922. Verder zijn er, om ook in de beginfase van de site wat diepte aan de data te geven, twee "Bekende Ermelo'se Families" - voor zo ver mogelijk - uitgediept. De families Loedeman en van Loo. Het aantal documenten is nu 21483 maar, door dubbele verwijzing omdat bijv. een trouwakte voor beide partners gelijk is, zijn deze goed voor 26114 koppelingen. De werkgroep is, naast het onderzoeken en invoeren van de huwelijken uit de periode van vóór 1900, nu ook bezig met de huwelijken tussen 1922 en 1932.


Ermelose families in beeld

De werkgroep genealogie heeft verschillende filmpjes gemaakt met stamboominformatie over Ermelose families.

Veel kijkplezier.


   Hans   

Gichten


Auteur
Hans Gerards

Een gicht is een wettelijke overdracht, bekrachtigd door schepenen. De gichtboeken van de schepenbanken bevatten de registers van overdracht van goederen en verbintenissen, die plaatsvonden in het kader van de vrijwillige rechtspraak. Gichtboeken worden ook vaak overdrachtsregister of transportprotocol genoemd. De akte van overdracht konden ook door notarissen worden opgemaakt. Vaak bevatten de boeken ook een afschrift van de voorlopige of onderhandse koopakte. Omdat in de gichten vaak familierelaties worden vermeld, vormen ze een zeer waardevolle genealogische bron die inzicht geeft in de familierelaties en diverse generaties. Het Franse bestuur schafte het instituut schepenbank af en er bestaan dan ook geen gichtregisters meer na 1796. De gichtboeken vallen onder het bestuurlijke deel van de schepenbankarchieven. In de gichtboeken zijn bijvoorbeeld gegevens te vinden over de huwelijkse voorwaarden, testamenten, aangifte van successie, rekeningen van de voogden van minderjarigen.


Database

Gedcomfile: stamboom-06-09-2023
Datum file: 2023-09-06 11:40:24
Bestandsnaam: stamboom-06-09-2023.ged
grafmonumenten

Beeldbank-Ermeloo - grafmonumenten