genealogie, stamboom, heraldiek, familiewapen, aldfaer, stamboomonderzoek, persoonskaarten

De genealogie van Ermelose familiesDe eerste stap naar buiten.

De werkroep Genealogie heeft aan de uitnodiging om op zaterdag 5 okt j.l. aan de Veluwedag deel te nemen gehoor gegeven. Met 5 leden van de werkgroep reisden we om 09.00 uur af naar Barneveld. Hans Gerards, Tineke Hazeu, Jan Mondria, Marlies van der Heijden en ondergetekende. Bewapend met een laptop, een extra groot scherm en wat verenigingsmateriaal betraden we het gemeentehuis van Barneveld. Na een hartelijk welkom en een kop koffie werd door ons een riant grote tafel in de personeelskantine in gebruik genomen.Na enige aarzeling werkte ook het netwerk en Internet mee zodat we onze live site konden presenteren. Naast onze werkgroep was er een tweede gastdelegatie uit Putten aanwezig. Ruim voor de officiële aanvang van dag, de vergadering, werd al druk met diverse gasten en deelnemers over en weer gesproken. In de opening van de vergadering werd aan de gastdelegaties de gelegenheid gegeven om het doel van hun werkgroep kort uiteen te zetten. Aansluitend aan de vergadering werd in de vergaderzaal van het gemeentehuis door de voorzitter, de heer C. de Jong, aan de hand van een live presentatie de nieuwe website van de vereniging gepresenteerd. Deze website is momenteel voorzien van de inhoud van de oude aangevuld met openingen naar nieuwe functionaliteiten waardoor veel materiaal dat tot nu toe in de bibliotheek kon worden ingezien en/of aangeschaft in de toekomst ook via de website kan worden aangeboden. Om er een indruk van te krijgen is hier de link naar de website.

Na een goed verzorgde broodjeslunch volgde nog een lezing. We konden ons tot het einde van de dag verheugen in de belangstelling van de deelnemers aan onze tafel en kunnen terugzien op een voor onze werkgroep geslaagde eerste presentatie.Namens werkgroep GenealogieTon van Steenoven


Bron: werkgroep Genealogie
Drukte bij de tafel van Ermelo