genealogie, stamboom, heraldiek, familiewapen, aldfaer, stamboomonderzoek, persoonskaarten

De genealogie van Ermelose familiesOPROEP!

Wie heeft er wat tijd en komt ons helpen? Wij zijn de werkgroep Genealogie van de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo. Onze opdracht is het om de Ermelose bevolking van de laatste eeuwen in beeld te brengen. Dit doen we op basis van genealogische gegevens. De werkgroep betrekt zijn informatie bij diverse bronnen en verwerken dit zodanig dat het resultaat in een Internetomgeving (website) kan worden gepubliceerd. Om dit te kunnen doen zijn er vele functies met ieder een specifieke vaardigheid die uitgevoerd moeten worden. Het gros van de werkzaamheden kan in eigen te bepalen tijd en plaats worden gedaan. Er wordt dan wel verwacht dat u een eigen computer hebt en liefst ook een Internetverbinding. Op dit moment ontbreekt er in de groep voldoende invulling van de functie Actualiseren van de persoonskaarten. De input voor deze functie bestaat uit het aangeleverd krijgen van een persoonskaart en de tot dan toe gevonden (extra) informatie om deze persoonskaart volledig(er) te kunnen maken. Dit vormt de output naar controle en invoer in de databank van de werkgroep. De werkzaamheid Actualiseren van de persoonskaarten verlangt het :

1. kunnen omgaan met een computer in het algemeen

2. kunnen (bereid zijn te willen leren ) werken met een tekstverwerker [ Word (Microsoft) of OpenOffice Writer]. De laatste is gratis via Internet te installeren.

3. kunnen (bereid zijn te willen leren ) werken op Internet ( bezoeken van genealogie- en archiefpagina`s)

4. kunnen (bereid zijn te willen leren ) verzenden en ontvangen van documenten via e-mail / cloud-omgeving

5. hebben van enige affiniteit met het onderwerp genealogie strekt tot aanbeveling.In de werkgroep is op alle terreinen voldoende ervaring /know-how aanwezig om u van dienst te zijn bij het aanbrengen en/of verbeteren van uw vaardigheden. Mocht u na het lezen interesse hebben gekregen nee dan contact op met Hans Gerards (coördinator werkgroep Genealogie) of Ton van Steenoven (webmaster genealogie-ermelo.nl / http://www.ov-ermeloo.nl).


Bron: intern werkgroep genealogie
aldfaer