genealogie, stamboom, heraldiek, familiewapen, aldfaer, stamboomonderzoek, persoonskaarten

De genealogie van Ermelose familiesTerugblik 2021

Weer een jaar met veel Corona-maatregelen. Dit heeft ook invloed gehad op de werkzaamheden van de werkgroep genealogie. Wij zijn niet bij elkaar gekomen voor fysiek overleg. Dit ging per telefoon of e-mail. Gelukkig konden de meeste werkzaamheden wel digitaal doorgaan. Wij hebben personen, krantenberichten, akten e.d. kunnen toevoegen. Ook brengen twee vrijwilligers van de werkgroep een link aan tussen de beeldbank grafmonumenten van onze vereniging en de stamboomgegevens van de overledene op de genealogiewebsite. Zo maken wij steeds een stap vooruit.Wij wensen u een gezond 2022 toe met vele mooie resultaten voor uw stamboomonderzoek.


Bron: Coördinator werkgroep genealogie