genealogie, stamboom, heraldiek, familiewapen, aldfaer, stamboomonderzoek, persoonskaarten

De genealogie van Ermelose familiesVoortaan één genealogieloket

De genealogische dienstverlening van het Nationaal Archief wordt vanaf begin januari overgenomen door het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG). De archiefdienst heeft dat deze week bekendgemaakt.

Verfilmde bestanden van genealogische collecties die nu in het Nationaal Archief staan, worden overgebracht naar de studiezaal van het CBG en zijn straks alleen daar nog in te zien. Het gaat dan bijvoorbeeld om stamboeken van Oost-Indische ambtenaren, scheepssoldijboeken van de VOC, volkstellingen van Suriname van 1811 en1921 en de burgerlijke stand en memories van successie van Zuid-Holland.

De genealogische onderzoeker is voor het Nationaal Archief altijd een belangrijke doelgroep geweest. Mensen met vragen over de geschiedenis van personen en families kunnen voortaan bij één loket terecht: het CBG. De archiefdienst stelt dat de genealogische onderzoekers hierdoor straks meer specifieke begeleiding en digitale dienstverlening zullen krijgen.

Voor inzage van bronnen die niet verfilmd zijn, kan men straks nog terecht in de studiezaal van het Nationaal Archief. Ook beperkt openbare archieven, zoals bijvoorbeeld het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR), blijven alleen daar raadpleegbaar.
Bron: historiek.net