genealogie, stamboom, heraldiek, familiewapen, aldfaer, stamboomonderzoek, persoonskaarten

De genealogie van Ermelose familiesKB digitaliseert jaargangen NRC Handelsblad

Den Haag, 11 januari 2012 - De Koninklijke Bibliotheek zal de complete jaargangen van NRC Handelsblad vanaf het eerste nummer in 1970 tot 1995 digitaliseren. De kranten komen volledig doorzoekbaar beschikbaar op de website Historische Kranten van de KB. Dit zijn NRC Media (de uitgever van NRC Handelsblad) en de Koninklijke Bibliotheek gisteren overeengekomen.

Erfgoedwaarde kranten

Bas Savenije (KB) en Dick van Eijk (NRC Media) ondertekenen de digitaliserings-overeenkomst

Toen NRC Handelsblad nog deel uitmaakte van PCM Uitgevers bestond er enige huiver toestemming te geven tot digitalisering in het publieke domein, omdat het bedrijf de hoop koesterde het oude archief in digitale vorm commercieel te kunnen uitbaten. Sinds NRC Media op eigen benen staat, komen kosten en baten op hetzelfde bord. Voor het bedrijf is nu duidelijk dat geen enkele vorm van exploitatie voor oude kranten de kosten van digitalisering zal kunnen dragen: de erfgoedwaarde van de kranten is groter dan de commerciƫle waarde. Dan ligt het voor de hand dit materiaal beschikbaar te stellen aan een erfgoedinstelling. De krant besloot aansluiting te zoeken bij de digitale krantencollectie van de Koninklijke Bibliotheek, ?gezien de omvang en de kwaliteit daarvan?. De KB zal de jaargangen van NRC Handelsblad van 1970-1995 digitaliseren. De jaargangen vanaf 1995 zijn bij NRC Handelsblad zelf digitaal beschikbaar.

Webdienst Historische Kranten

De nummers van NRC Handelsblad zullen deel uitmaken van het digitaal archief van historische kranten dat de KB sinds 2006 heeft opgebouwd. Tot eind dit jaar zal de webdienst in fases worden uitgebreid van 3,4 miljoen naar negen miljoen pagina?s uit de periode 1618 tot 1995. De webdienst kranten.kb.nl is sinds zijn lancering in mei 2010 al ruim een miljoen keer bezocht. NRC Handelsblad is na De Telegraaf de tweede grote landelijke krant die heeft ingestemd met digitalisering door de KB. Naar verwachting zullen de circa 300.000 pagina?s uit NRC Handelsblad in de loop van 2014 beschikbaar komen. De KB streeft ernaar ook de nummers van het Algemeen Handelsblad en de Nieuwe Rotterdamsche courant ?de voorlopers van NRC Handelsblad- van 1940 tot 1970 te digitaliseren. Het Algemeen Handelsblad van 1828 tot 1940 is al opgenomen in de webdienst historische kranten.

Reactie Bas Savenije, Algemeen directeur KB

De Koninklijke Bibliotheek is blij met deze stap van NRC Media. Algemeen directeur Bas Savenije: ?Het is een goede zaak, dat opnieuw zo?n belangrijke krant gratis voor iedereen beschikbaar kan komen via de webdienst Historische Kranten. De KB acht het van groot belang dat uitgevers en erfgoedinstellingen samenwerken bij het online brengen van het Nederlandse gedrukte erfgoed.?

KB, nationale bibliotheek van Nederland

De KB (Koninklijke Bibliotheek) is de nationale bibliotheek van Nederland en heeft als missie om mensen en informatie samen te brengen. De komende jaren spant de KB zich in om alle Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften te digitaliseren.

De webdienst Historische Kranten is tot stand gekomen in het kader van het Nationaal Programma Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten van NWO/Agentschap NL, voorheen SenterNovem.
Bron: Koninklijke Bibliotheek - Nationale bibliotheek van Nederland