genealogie, stamboom, heraldiek, familiewapen, aldfaer, stamboomonderzoek, persoonskaarten

De genealogie van Ermelose families18 miljoen krantenpagina's krijgen plaats in Europeana

Den Haag, 3 juli 2012 - De komende drie jaar krijgen ruim 18 miljoen krantenpagina's een plaats in Europeana. Dit maakten 17 Europese instituten bekend bij de lancering van het project Europana Newspapers. Europeana.eu biedt nu al online toegang tot gedigitaliseerde collecties van 2.200 Europese musea, bibliotheken en archieven. Hierbij komen de komende jaren dus nog miljoenen gedigitaliseerde krantenpagina's bij.

Kranten vormen een belangrijk onderdeel van bibliotheekcollecties en worden veel geraadpleegd door een breed publiek. Veel bibliotheken zijn dan ook bezig met het digitaliseren en beschikbaarstellen van hun krantenmateriaal. Echter, de online toegang tot deze collecties is nog steeds versnipperd, onder andere door ontoereikende resultaten van optische tekenherkenning (Optical Character Recognition) en problemen met metadata en segmentatie.

Deze en andere uitdagingen worden nu op Europees niveau aangepakt waardoor de krantencollecties beter toegankelijk zullen worden. Meer dan 18 miljoen gedigitaliseerde krantenpagina's zullen worden toegevoegd aan Europeana, waaronder ook een gedeelte van het historische krantenmateriaal van de Koninklijke Bibliotheek. Meer informatie is beschikbaar op de website www.europeana-newspapers.eu
Bron: