genealogie, stamboom, heraldiek, familiewapen, aldfaer, stamboomonderzoek, persoonskaarten

De genealogie van Ermelose familiesGrenzen in genealogie en heraldiek

is de titel van het dertigste internationale Congres voor Genealogische en Heraldische Wetenschappen, dat van 24 - 28 september 2012 in Maastricht wordt gehouden.

Dit thema is geïnspireerd op de moderne tijd waarin grenzen op velerlei gebied wegvallen.
Grenzen kan hierbij zowel letterlijk als figuurlijk worden genomen. Grenzen worden vanouds overschreden door kooplieden en migranten. Grenzen die worden gesloten creëren verschillen in taal en gewoonten. Grenzen kunnen veranderen zodat mensen zonder te verhuizen onder een ander rechtsstelsel gaan vallen. Grenzen verdwijnen, niet alleen in administratief opzicht.

Moderne ontwikkelingen zoals het nieuwe naamrecht, ongehuwd samenwonen en genetische genealogie (DNA) vormen een uitdaging voor de genealogische en heraldische wetenschappen. Daarnaast is de Europese eenwording van invloed op de waardering van en de belangstelling voor de eigen cultuur en het nationale erfgoed. Door grenzen te onderkennen èn te overschrijden leert men zowel eigen als vreemde culturen kennen en de familiegeschiedenis beoefenen in de breedste zin.

Maastricht is bij uitstek een stad die zich leent voor dit thema. Een der oudste steden van Nederland, met reeds in de Romeinse tijd een brug over de Maas, verbinding tussen Henegouwen en Aken. Tijdens de Republiek een stad met twee Heren: de hertog van Brabant (later de Republiek der Verenigde Nederlanden) en de prins-bisschop van Luik oefenden samen het gezag uit. Geen gebied in Nederland heeft zo’n gecompliceerde staatkundige geschiedenis als de provincie Limburg.

Een stad met een groot historisch erfgoed, die als geen ander geschikt is om als decor te dienen van een congres met het thema Grenzen in genealogie en heraldiek. Architectuur, cultureel leven, musea, culinaire hoogtepunten maken Maastricht tot een uniek stukje Nederland, verweven met zijn buurlanden België en Duitsland.

Dit congres wordt georganiseerd op initiatief van de Nederlandse Genealogische Vereniging, de grootste vereniging op dit gebied in Nederland, en van het Centraal Bureau voor Genealogie, centrum voor familiegeschiedenis. Elk van beide heeft meer dan 10.000 leden / Vrienden.

Wij verheugen ons er op u in Maastricht te ontmoeten!

Roelof Vennik, voorzitter Nederlandse Genealogische Vereniging

Bert Lever, directeur Centraal Bureau voor Genealogie

Bron: