genealogie, stamboom, heraldiek, familiewapen, aldfaer, stamboomonderzoek, persoonskaarten

De genealogie van Ermelose familiesStadsarchief Rotterdam maakt militieregisters toegankelijk

Stadsarchief Rotterdam gaat militieregisters uit de periode 1814 tot 1902 toegankelijk laten maken voor het publiek. De archiefinstelling heeft dat woensdag bekendgemaakt.
In militieregisters werd de administratie bijgehouden van alle mannen die werden opgeroepen voor de dienstplicht. In 1811 werd bepaald dat op iedere honderd inwoners één militielid moest worden aangewezen. Door een tekort aan vrijwilligers werd er geloot. Dit werd bijgehouden in lotingsregisters. Later gold de militaire dienstplicht voor alle mannen vanaf achttien jaar. Tot 1941 werden registers opgemaakt van alle jongemannen die werden opgeroepen voor de dienstplicht.
Bron: