genealogie, stamboom, heraldiek, familiewapen, aldfaer, stamboomonderzoek, persoonskaarten

De genealogie van Ermelose familiesGenLias op zwart???

Sinds 2 juli jl. is de website WieWasWie live in beta. Genlias blijft daarnaast nog tot 1 november a.s. in de lucht. Waarom stoppen we dan met Genlias?

WieWasWie is, wat de deelnemers in Genlias betreft, ontwikkeld als eigentijdse opvolger van Genlias. Genlias is gebouwd in 1998 en inmiddels technisch dusdanig verouderd dat verdere ontwikkeling niet meer aan de orde is. Vandaar de keuze om mee te doen in de ontwikkeling van een nieuw en ook, qua deelnemers, breder platform, WieWasWie.

Wanneer alle data die nu in Genlias zitten, ook in WieWasWie beschikbaar zijn en de functionaliteit van WieWasWie minstens gelijkwaardig is aan die van Genlias, stoppen we met Genlias, simpelweg uit kostenoverwegingen. De Genlias-deelnemers zijn voor hun deelname in WieWasWie evenveel kwijt als voor Genlias.

We gaan ervan uit dat op 1 november as. aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Op de blog van WieWasWie (wiewaswieblog.nl) kunt u lezen wat daar voor 1 november a.s. gerealiseerd wordt: een volwaardige opvolger van Genlias.
Bron: