genealogie, stamboom, heraldiek, familiewapen, aldfaer, stamboomonderzoek, persoonskaarten

De genealogie van Ermelose familiesVoorvader bruid Luxemburgse troonopvolger was Heer van Impe

LEDE - Stéphanie de Lannoy, de kersverse echtgenote van de Luxemburgse troonopvolger Guillaume, heeft roots die reiken tot in Lede. Een van haar voorvaderen was van 1793 tot 1795 Heer van Impe.
‘De voorvader in kwestie was graaf Chrétien Gregoire Joseph Ernest de Lannoy’, onderzocht heemkundige Bart Van Langenhoven. ‘Hij had de heerlijkheid Impe in bezit gekregen via een verre verwantschap met de Leedse markies Emmanuel de Bette, die in 1792 overleed. Toen er erfeniskwesties rezen, kwam de gemeente in het bezit van graaf de Lannoy, die dus meteen ook Heer van Impe werd’, vertelt Van Langenhoven. ‘Bedoelde graaf werd geboren in Brussel op 13 maart 1731 en behoorde tot de stedelijke high society. Op 43-jarige leeftijd huwde hij met gravin Marie Catherine de Merode, een van de rijkste en meest begeerde vrouwen in de Nederlanden.’ In de brochure die Bart Van Langenhoven schreef over de gemeentelijke heraldiek, staat het wapenschild van de familie de Lannoy afgebeeld. ‘Vóór de fusie, toen Impe nog een zelfstandige gemeente was, hadden ze zich dit wapenschild kunnen toe-eigenen’, aldus de heemkundige. ‘Met zijn drie groene leeuwen, geflankeerd door opspringende paarden is dit trouwens een veel mooier wapen dan dit van Lede’, grapt de man uit Overimpe.

Onderaan het schild staat de leuze van de familie : ‘vostre playsir lannoy’. ‘En voor wie geïnteresseerd is in naamkunde: ‘Lannoy komt van het latijn ‘alnetum’, in het Frans annaie en betekent elzenbos ’.
Bron: www.nieuwsblad.be
Heemkundige Bart Van Langenhoven: ‘Graaf Chrétien Gregoire Joseph Ernest de Lannoy