genealogie, stamboom, heraldiek, familiewapen, aldfaer, stamboomonderzoek, persoonskaarten

De genealogie van Ermelose familiesFusie Koninklijke Bibliotheek en Nationaal Archief is 'tijdelijk bevroren'

De fusie tussen de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief gaat voorlopig niet door. Het fusieproces is tijdelijk bevroren. Uit een onderzoek, gevat in een blauwdruk voor de nieuwe organisatie, is namelijk gebleken dat nog onduidelijk is of een fusie genoeg voordelen oplevert. Dat staat in twee documenten waarop InformatieProfessional de hand op heeft weten te leggen.
Uit de blauwdruk die is opgesteld door fusieregisseur Anita Wouters blijkt niet dat een fusie meerwaarde heeft. Er wordt een nieuwe verkenning gestart naar andere samenwerkingsvormen, schrijft Hans van der Vlist, secretaris-generaal van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), op 16 oktober jl. in een brief aan de medewerkers van de KB en het NA. De verkenning zal uitgevoerd worden onder leiding van de directeur-generaal Cultuur en Media. In het voorjaar van 2013 zal de verkenning afgerond zijn zodat het nieuwe kabinet een besluit kan nemen over de gewenste samenwerkingsvorm.
De fusie tussen de KB en het NA, een kabinetsbesluit, werd eind vorig jaar aangekondigd. Het idee was afkomstig van staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD) van OCW. De fusie, die schaalvoordelen zou opleveren, zou op 1 juli 2013 voltooid moeten zijn. Dan zou de nieuwe organisatie, in de vorm van een agentschap NBA, van start gaan.
Bas Savenije, directeur van de KB, zegt in een toelichting voor medewerkers van de KB die op 17 oktober is verschenen, dat de ambities van de fusie "voor de staatssecretaris onverkort belangrijk zijn". Vooral de "samenwerking aan een digitale toekomst" blijft belangrijk, aldus Savenije. Ook de KB-directeur noemt het gebrek aan voordelen van een samengaan van bibliotheek en archief: "De meerwaarde van fuseren ? ook in termen van geld is ? is op dit moment niet voldoende aan te tonen", aldus Savenije.
Volgens Savenije bleek de rechtsvorm van de nieuwe organisatie een belangrijk discussiepunt. Aanvankelijk zou de nieuwe organisatie een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) worden, maar het Nationaal Archief heeft zoveel wettelijke plichten dat deze rechtsvorm ongeschikt bleek. Daarna is naar de vorm van een agentschap gekeken. Nu de fusie van de baan is, gaat de KB verder als ZBO.
Zijlstra stuurt maandag 22 oktober a.s. een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer waarin hij het stopzetten van de fusie en de nieuwe verkenning zal melden en toelichten.
Bron: Informatie Professional
Het is onduidelijk of een fusie genoeg voordelen oplevert.