genealogie, stamboom, heraldiek, familiewapen, aldfaer, stamboomonderzoek, persoonskaarten

De genealogie van Ermelose families500 Jaar historie De Klei in boek

NOORDWIJK ZH - Presentatie van zeer onderhoudend boekje, met daarin de ontstaansgeschiedenis van de verschillende boerderijen en hun oorspronkelijke bewoners in het gebied 'De Klei', dat eigenlijk in geen enkele Noordwijkse boekenkast zou mogen ontbreken.
Afgelopen zaterdag werd het eerste exemplaar van dit onderhoudende boekje overhandigd aan wethouder Leendert de Lange. De auteurs, Harrie Salman en bouwhistoricus Michel van Dam, waren natuurlijk aanwezig om tekst en uitleg te geven, wat zij deden aan de hand van een mooie diapresentatie. De plaats van presentatie, De Cleyburch (oorspronkelijk Boerderij Bouwlust) was niet zomaar gekozen. De Cleyburch is namelijk de oudste boerderij die Noordwijk rijk is. Naast de Cleyburch wordt in dit boekje de historie beschreven van in totaal eenentwintig boerderijen en huizen.

Zo is bijvoorbeeld aan de hand van de namen van de allereerste bewoners heel goed te zien waar de 'echte' Noordwijkse namen hun 'roots' vinden. De druk bezochte presentatie leek hierdoor zowaar haast op een familiere√ľnie, maar dan eentje van de verschillende 'echte' Noordwijkse families die weer eens een stukje echte familiegeschiedenis kwamen opsnuiven.

In de inleiding van het boekje is te lezen dat het gebied de Klei zijn naam te danken heeft aan de afzettingen van klei aan de noordelijke oever van de Oude Rijn, die tot het midden van de twaalfde eeuw bij Noordwijk in de Noordzee stroomde. Het is daarom dat in dit vruchtbare gebied, gedurende de middeleeuwen veertien boerderijen gebouwd zijn op de uitlopers van de strandwal (het oude duin) waarop het dorp Noordwijk Binnen ligt, en op de hoge plekken aan de oever van de Oude Rijn. Geslachten die in dit gebied hun oorsprong vinden zijn die van de families Van Nobelen, Paardekoper, Slobbe en Warmerhoven. Via De Klei zijn bovendien de families Van Abswoude, Bogaards, Broekhuizen, Groenendijk, Hoogeveen, Van den Hoonaard, Leeflang, Van Oosten, Westgeest en Zandbergen naar Noordwijk gekomen.

De laatste bewoner van boerderij De Cleyburch, Leo Hoogeveen, was er natuurlijk ook. Hoogeveen vertelt: 'De Cleyburch werd al verschillende generaties bewoond door mijn familie, ik was enig kind en ben er geboren en getogen. Op een gegeven moment werd het voor mij alleen toch te groot en verkocht ik de boerderij aan Huub Menken, die er in 1966 restaurant De Cleyburch van maakte (nu restaurant Koetjes en kalfjes). Ik ben heel blij dat ook de historie van De Cleyburch op deze manier is vastgelegd.'
Bron: www.dichtbij.nl
Wethouder De Lange krijgt het boekje overhandigd uit handen van Harrie Salman.