genealogie, stamboom, heraldiek, familiewapen, aldfaer, stamboomonderzoek, persoonskaarten

De genealogie van Ermelose familiesFamillement in 2014 op herhaling in Leiden

Erfgoed Leiden en Omstreken (voorheen Regionaal Archief Leiden) en het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) gaan samen het grote familiegeschiedenisevenement Famillement organiseren op 8 oktober 2014 in Leiden. De voorbereidingen beginnen vandaag. Daarbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met lokale en regionale partners. Iedereen die zich bezighoudt met afstamming, de geschiedenis van families en bevolkingsgroepen en het beleven van het verleden wordt daarom van harte uitgenodigd mee te denken en mee te werken. Samen kunnen we de bezoekers van Famillement in 2014 optimaal laten ervaren hoe leuk en relevant het is om meer over het eigen verleden te weten. Vanaf medio januari 2013 kan iedereen het nieuws over de wording van Famillement 2014 volgen op www.famillement.nl

De eerste editie van Famillement op 26 september 2012 in Maastricht trok ruim 1500 bezoekers. Famillement richt zich op een breed publiek met een programma dat zowel leken als gevorderden op het terrein van (familie)geschiedenis veel heeft te bieden. Van 13 tot 21 uur konden de bezoekers in Maastricht gratis genieten van onder meer lezingen, exposities, rondleidingen, stadswandelingen, een boekenmarkt en stands. Zo was er een expositie over Ex Libris, een introductie schrijven van familiegeschiedenis en werden Molukse voorouders en Waalse migranten in Limburg belicht.
Bron: CBG.nl
Famillement in 2014 op herhaling in Leiden