genealogie, stamboom, heraldiek, familiewapen, aldfaer, stamboomonderzoek, persoonskaarten

De genealogie van Ermelose families



Website voor mobiles

Klik voor vergrotingDe wereld verandert snel en één van die veranderingen is het gebruik van mobiele communicatiemiddelen zoals tablets en smartphones in combinatie met Internet. Onze website is gebaseerd op de standaardschermen van de bekende desktopcomputer en laptop en is minder tot niet geschikt om via deze mobiele apparaten te worden geraadpleegd. Omdat de groep gebruikers van deze apparatuur een redelijk snel groeiende is heeft het web beheer er voor gekozen om, naast de huidige website - die voorlopig de te raadplegen uitvoering zal blijven -, een op smartphones en tablets gerichte uitvoering te maken. Voor het gebruik en de bediening veranderd er niets. De website onderkent zelf met welk soort apparaat er wordt gewerkt en routeert de gebruiker automatisch naar de mobiele site. Daar wordt, goed leesbaar, uitleg gegeven over de werkgroep en de website. Men kan er voor kiezen om daarna naar de "volledige" site te gaan. Het bieden van een volledig werkende site op dit niveau is voorlopig niet aan de orde.



Ton van Steenoven


Bron:  ---