genealogie, stamboom, heraldiek, familiewapen, aldfaer, stamboomonderzoek, persoonskaarten

De genealogie van Ermelose familiesDisclaimer

Deze website van de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan typefouten of onjuiste en/of gedateerde informatie bevatten. Wij brengen regelmatig wijzigingen aan om de website te actualiseren en de kwaliteit te verbeteren. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien nodig en voor zover mogelijk hebben wij eventuele rechthebbenden van het materiaal op de website om toestemming gevraagd voor de openbaarmaking op het internet. Met bronvermelding is het toegestaan de informatie op de website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden. Bepaalde links in de website leiden naar websites van derden waarover de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo geen controle heeft. Daarnaast leiden links van andere websites naar deze website van de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo. Wij waarborgen niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in dergelijke websites. Noch impliceert dit goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, van de Oudheidkundige Vereniging Ermeloo met betrekking tot de inhoud van deze websites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

De Oudheidkundige Vereniging Ermeloo is niet aansprakelijk voor elke vorm van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van de website.

Mocht u vragen of opmerkingen omtrent de website hebben en/of informatie op de website tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken via ons contactformulier