De Kruiskamp

In 1827 komt er een einde aan het gebruik de doden bij de kerk te begraven. De gemeente koopt een akkertje met de naam ‘De Kruiskamp’. Het akkertje wordt in 1829 in gebruik genomen als eerste gemeentelijke begraafplaats en ligt bij de huidige hoek Putterweg-Wethouder Rikkerslaan. Vergroting van de begraafplaats is nodig in 1851 en 1860. Begraven op ‘De Kruiskamp’ stopt in 1917 in verband met de opening van een nieuwe algemene begraafplaats aan de Varenlaan. Tegenwoordig heet de algemene begraafplaats ‘Koningsvaren’.

Gelukkig is op de begraafplaats ‘De Kruiskamp’ niet alles verloren gegaan. Op sommige graven rusten namelijk eeuwigdurende rechten. Van mensen met een belangrijke positie of rol in de historie van Ermelo zijn nog enige graven bewaard. De gemeente plaatst in 1996 de begraafplaats op de monumentenlijst. Na een renovatie van de begraafplaats onthult wethouder E.J. Bilder op 13 juni 2001 een informatiebord.

De Werkgroep Genealogie van de Vereniging Historisch Ermeloo stelt over de periode van 2 januari 1884 tot en met 17 mei 1917 een lijst samen van de begravingen op begraafplaats ‘De Kruiskamp’. In deze gedeelde databank tref je wellicht namen aan van je voorouders.