genealogie, stamboom, heraldiek, familiewapen, aldfaer, stamboomonderzoek, persoonskaarten

De genealogie van Ermelose familiesPersoonskaart

Lijzebeth Verhoeff
Persoonlijke gegevens


Geboorte

Datum  : woensdag 06 oktober 1909

Plaats   : Gouda

Bron     : Uittreksel overlijdensregisterHuwelijk

Datum  : donderdag 11 mei 1933

Plaats   : Ermelo

Bron     : akte 12 en trouwboekje

Notitie   : Huwelijksafkondiging gedaan te Ermelo op 9- en 16 april 1933. Bron huwelijksakte


Overlijden

Datum  : dinsdag 27 juli 1999

Plaats   : Nijkerk

Bron     : overlijdenskaart en uittreksel overlijdensregister


Uitvaart

Uitvaart: Begraven

Datum  : vrijdag 30 juli 1999

Plaats   : Ermelo

Bron     : Overlijdenskaart

Notitie   : Overleden in verpleeghuis "Zilverschoon".
Begraafplaats Koningsvaren


Adressen

Adres: Beemdweg 10
Ermelo

Periode: ABT 1958

Brondocument: 25 jarig huwelijks advertentie

Notitie bij adres: 


Religie

Religie: Nederlands Hervormd

Periode: 

Brondocument: dochter

Notitie bij religie: 


Beroepen

Beroep: verpleegster bij stichting Loozenoord

Periode: van 16 januari 1928 tot 0

Brondocument: akte van aanstelling

Notitie bij beroep: 


Inzenden aanvulling