genealogie, stamboom, heraldiek, familiewapen, aldfaer, stamboomonderzoek, persoonskaarten

De genealogie van Ermelose familiesPersoonskaart

Koenraad Kuiper
Persoonlijke gegevens


Notitie

Zoon van Koenraad Kuiper en Johanna Margaretha Tjeenk Willink


Geboorte

Datum  : maandag 27 februari 1888  12:00 uur

Plaats   : Haarlem

Bron     : akte 333


Aangifte

Datum  : woensdag 29 februari 1888

Bron     : akte 333Huwelijk

Datum  : vrijdag 19 december 1913

Plaats   : Amsterdam

Bron     : noord Hollands Archief


Overlijden

Datum  : dinsdag 27 juli 1971

Plaats   : Ermelo

Bron     : overlijdensadvertente


Uitvaart

Uitvaart: Begraven

Datum  : vrijdag 30 juli 1971

Plaats   : Ermelo

Bron     : overlijdesadvertentie

Notitie   : Zendingskerkhof


Adressen

Adres: Dreef 6
Haarlem

Periode: van 27 februari 1888

Brondocument: geboorteakte

Notitie bij adres: 


Adres: Kon Emmalaan 7
Ermelo

Periode: tot 27 juli 1971

Brondocument: overlijdenssadvertentie

Notitie bij adres: 


Overige feiten

Overig feit: 

Extra info: vermelding

Periode: 

Brondocument: Schilder Nieuws en Advertentieblad 02-08-1971

Notitie bij overig feit: Hij was enige jaren lid van de gemeenteraad van Ermelo. Ook was hij mede-oprichter van de Ermelose Volks Universiteit en diende haar een aantal jaren als voorzitter.


Overig feit: 

Extra info: vermelding

Periode: 

Brondocument: Stads Archief Rotterdam

Notitie bij overig feit: In 1911 assistent in de botanie. Van 1911-1914 assistent in de vergelijkende physiologie. In 1914 gepromoveerd. Van 1913 -1915 leraar biologie en van 1915-1918 visserijconsulent. Van 1921-1924 ass, dirececteur diergaarde Blijdorp
Van 1924-1947 directeur diergaarde Blijdorp. Van 1947-1953 leraar middelbaar beroeps onderwijs.


Inzenden aanvulling